Αφίδνες, Αθήνα, Αττικής Τ.Κ.: 19014

Τηλέφωνο: 6972923579

Κινητό: 6977778849

E-mail: kokkalis.vas@gmail.com

Κατηγορία: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Επισκεψιμότητα: 32457

Ιστοσελίδα: http://www.petrakaitexnologia.gr